De Hôsbengels organiseren jaarlijks hun Kerstmatinee. Tijdens dit concert vragen zij aandacht voor een lokaal goed doel of een vrijwilligersorganisatie die in hun ogen een financieel steuntje in de rug verdient.

Wij zijn vereerd dat wij als organisatie van de Avondvierdaagse Deurne dit jaar hiervoor zijn uitgekozen omdat zoals zijzelf aangeven: “Afgelopen juni hebben we met eigen ogen op de Markt mogen aanschouwen hoeveel plezier de schoolgaande jeugd en overige deelnemers beleven aan dit evenement. Bovendien duurzaam van aard, goed voor de saamhorigheid en draaiend op de inzet van vele vrijwilligers.”.

De opbrengst van het matinee bedroeg ruim €550!
Wij bedanken de Hôsbengels en iedereen die hier verder aan heeft bijgedragen.
Natuurlijk zijn wij hier heel blij mee en gaan we hier een goede bestemming voor zoeken.

Opbrengst Kerstmatinee “de Hôsbengels”