Helaas moet ik u mede delen, dat wij als bestuur hebben besloten, om de 59e Avondvierdaagse Deurne niet te laten doorgaan in zijn huidige vorm. Deze beslissing is genomen in het kader van de  coronacrisis.

 

De komende weken gaan wij samen, met de verantwoordelijken binnen de Gemeente Deurne, kijken of er op een verantwoorde wijze invulling gegeven kan worden aan een wandelevenement in afgeslankte vorm. In de loop van week 18 wordt u door ons hiervan op de hoogte gebracht. Uiteraard zullen wij hierbij de richtlijnen van het RIVM en de overheid in acht nemen.

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met ondergetekende en/of het secretariaat.

 

Voor nu let op elkaar en blijf gezond!

 

 

Stichting Avondvierdaagse Deurne,

 

Arjan Ahout

voorzitter

Schrijf je in voor de 59e Avondvierdaagse 2020...

Route's 5, 10 en 15km. Deurne. Zeilberg, Rijtven, Walsberg, St Jozef